Nhân vật truyền cảm hứng: Gặp gỡ Phạm Bảo Hân - Văn Phòng...

  • 2
  • 4138

Nhân vật truyền cảm hứng: Gặp gỡ chị Lê Thị Thu Hằng - Quân...

  • 2
  • 4250

Nhân vật truyền cảm hứng: Gặp gỡ Lê Ngọc Anh - Trung Tâm...

  • 4153

Nhân vật truyền cảm hứng: Gặp gỡ anh Nguyễn Hữu Hoà - Trung...

  • 4031

 

Nhân vật truyền cảm hứng: Gặp gỡ Đặng Văn Lâm - Phòng Khai thác dịch vụ.

  • 4255

Khám phá câu chuyện của anh Đặng Văn Lâm về hành trình "Thử thách để thành công".

Nhân vật truyền cảm hứng: Gặp gỡ anh Hoàng Văn Thảo - TTĐH

  • 4068

Khám phá câu chuyện của anh Văn Thảo: ''Không ngại khó khăn, xông pha vượt khó''.

Nhân vật truyền cảm hứng: Gặp gỡ Hoàng Nam Anh - TTCN&PTDL

  • 4127

Khám phá câu chuyện của Nam Anh về "Điều phi thường cũng sẽ bình thường vì ta luôn tiến hóa"

CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua