Các hạng mục thưởng đặc biệt của phong trào đi bộ “Bước chân số” 2024

Khánh Linh (TCT Dịch vụ số Viettel) đã đăng lúc 16:06 - 05.04.2024

Thực hiện phong trào “Nâng cao toàn diện sức khỏe cho CBNV – chìa khóa vàng để thành công", cuộc thi Bước chân số năm 2024 đem tới vô vàn giải thưởng khủng tới toàn thể người tham gia tại VDS.

I. Giải thưởng Chặng 1

Hạng mục Tập thể: 06 giải

 • 01 Tập thể Hiệu quả - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ cá nhân đạt mục tiêu “Tối thiểu” cao nhất

 • 01 Tập thể Xuất sắc - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ cá nhân đạt mục tiêu “Mong đợi” cao nhất

 • 01 Tập thể Thần tốc- ghi nhận Tập thể có tỷ lệ cá nhân đạt mục tiêu “Thách thức” cao nhất

 • 03 Giải theo quy mô phòng:

+ 01 Giải nhất khối phòng quy mô >=30 nhân sự - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ cá nhân đạt mục tiêu “Tối thiểu” cao nhất trong nhóm xét quy mô

+ 01 Giải nhất khối phòng quy mô 20-30 nhân sự - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ cá nhân đạt mục tiêu “Tối thiểu” cao nhất trong nhóm xét quy mô

+ 01 Giải nhất khối phòng quy mô 10-20 nhân sự - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ cá nhân đạt mục tiêu “Tối thiểu” cao nhất trong nhóm xét quy mô

Lưu ý: Tập thể bắt buộc phải đạt tối thiểu 50% CBNV tham gia cuộc thi mới được xét giải. Trường hợp có các Tập thể có tỷ lệ bằng nhau, tính thêm tiêu chí phụ là TB số bước chân trong cuộc thi.

Hạng mục cá nhân

 • Hạng mục gây quỹ từ thiện:

​​​Đặc biệt năm nay, Tông công ty đề xuất một hạng mục gây quỹ từ thiện. Nếu người chơi có đăng ký tham gia mức độ bứt phá theo link tại đây khi hoàn thành mục tiêu, Tổng công ty sẽ góp vào quỹ từ thiện số tiền theo quy định, có giá trị gấp 5 lần cấp độ thông thường. Khuyến khích CBNV không hoàn thành mục tiêu đăng kí, bằng tấm lòng hảo tâm của mình sẽ góp quỹ từ thiện với giá trị gấp 1.5 lần số tiền Tổng công ty đóng góp. 

Trường hợp người chơi không đăng ký, BTC sẽ mặc định là cấp độ thông thường.

Bước-Chân-Số-Info

*Khuyến khích người chơi đăng kí cấp độ Bứt phá góp quỹ từ thiện khi không hoàn thành thử thách

 • Hạng mục giải thưởng: 4 hạng mục

+ Runner Xuất sắc (1 nam và 1 nữ): Trao cho cá nhân có số ngày của cuộc thi đạt mục tiêu >=3.500 bước nhiều nhất.

+ Runner Hiệu quả (1 nam và 1 nữ): Trao cho các cá nhân có số ngày của cuộc thi đạt mục tiêu >=5.000 bước nhiều nhất.

+ Runner Thần tốc (1 nam và 1 nữ): Trao cho các cá nhân có số ngày của cuộc thi đạt mục tiêu >=10.000 bước nhiều nhất.

+ Runner Vượt qua chính mình: Các cá nhân đạt 1 trong 3 mục tiêu như mục 8.1 của cuộc thi đều có phần quà của chương trình. Lưu ý, đối với mỗi mục tiêu sẽ có phần quà khác nhau theo từng mục tiêu.

Lưu ý: Runner Xuất sắc – Hiệu quả - Thần tốc bắt buộc phải đạt tối thiểu cấp “Vượt qua chính mình”. Trường hợp có các cá nhân đạt tiêu chí có số ngày bằng nhau, tính thêm tiêu chí phụ là TB số bước chân trong cuộc thi của mỗi cá nhân

II. Phong trào đến cuối năm (Chặng 2)

Hạng mục Tập thể: 06 giải

 • 01 Tập thể Hiệu quả năm - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ số cá nhân có 80% số ngày đạt >=3.500 bước cao nhất

 • 01 Tập thể Xuất sắc năm - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ cá nhân đạt mục tiêu “Kế hoạch” năm cao nhất

 • 01 Tập thể Thần tốc năm - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ cá nhân đạt mục tiêu “Khát vọng, Thách thức” năm cao nhất

 • 03 Giải theo quy mô phòng:

+ 01 Giải nhất khối phòng quy mô >=30 nhân sự - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ số cá nhân có 80% số ngày đạt >=3.500 bước cao nhất trong nhóm xét quy mô

+ 01 Giải nhất khối phòng quy mô 20-30 nhân sự - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ số cá nhân có 80% số ngày đạt >=3.500 bước cao nhất trong nhóm xét quy mô

+ 01 Giải nhất khối phòng quy mô 10-20 nhân sự - ghi nhận Tập thể có tỷ lệ số cá nhân có 80% số ngày đạt >=3.500 bước cao nhất trong nhóm xét quy mô

Lưu ý: Tập thể bắt buộc phải đạt tối thiểu 50% CBNV tham gia cuộc thi mới được xét giải. Trường hợp có các Tập thể có tỷ lệ bằng nhau, tính thêm tiêu chí phụ là TB số bước chân trong cuộc thi

Hạng mục cá nhân: 4 hạng mục

 • Runner Xuất sắc năm (1 nam và 1 nữ): Trao cho cá nhân trong có số ngày của phong trào đạt mục tiêu >=3.500 bước nhiều nhất.

 • Runner Hiệu quả năm (1 nam và 1 nữ): Trao cho cá nhân có số ngày của phong trào đạt mục tiêu >=5.000 bước nhiều nhất.

 • Runner Thần tốc năm (1 nam và 1 nữ): Trao cho các cá nhân trong có số ngày của phong trào đạt mục tiêu >=10.000 bước nhiều nhất.

 • Runner Vượt qua chính mình: Tất cả các cá nhân đạt 1 trong 2 mục tiêu như mục 3 của phong trào năm đều có phần quà của chương trình. Lưu ý, đối với mỗi mục tiêu sẽ có phần quà khác nhau theo từng mục tiêu

Lưu ý: Runner Xuất sắc – Hiệu quả - Thần tốc bắt buộc phải đạt tối thiểu cấp “Vượt qua chính mình”. Trường hợp có các cá nhân đạt tiêu chí có số ngày bằng nhau, tính thêm tiêu chí phụ là TB số bước chân trong phong trào của mỗi cá nhân

Phong trào Bước chân số 2024 chính thức trở lại

 • 2861

Giải bóng đá Nam VDS lần thứ 5 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 29/5/2024

 • 1
 • 712

[VPMN] Trang bị đồng phục được cá nhân hóa trước thềm “Ngày Sáng tạo Viettel”...

 • 3
 • 236

Giá trị, nội hàm dự án “VDS HẠNH PHÚC”

 • 27
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua