VDS xác định chinh phục các mục tiêu thách thức năm 2024

Trần Hiền Ly đã đăng lúc 16:59 - 26.01.2024

2024 được xác định là năm tái sinh của VDS, xác định chinh phục các mục tiêu thách thức với khẩu hiệu "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

Năm 2024 kỷ niệm 5 năm thành lập VDS, là năm TÁI SINH của VDS xác định các mục tiêu chung:

1. Khẩu hiệu: CHUNG SỨC ĐỒNG LÒNG - CỘNG HƯỞNG GIÁ TRỊ - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

2. Phương châm hành động: XUẤT SẮC – THẦN TỐC – HIỆU QUẢ

3.  Nhiệm vụ thách thức: “Xin cấp phép dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, đặt nền móng để Viettel trở thành nhà cung cấp trọng yếu trong hạ tầng tài chính quốc gia“.

4. Chỉ tiêu SXKD: Tổng doanh thu 6.028 tỷ; Doanh thu dịch vụ: 5.580 tỷ; Lợi nhuận trước thuế: 1.888 tỷ; Thuê bao PSGD lũy kế: 12.261.281 thuê bao; Thuê bao Mobile Money PSGD lũy kế 6.074.887 thuê bao.

5. Nhiệm vụ trọng tâm nổi bật (trong 14 nhiệm vụ trọng tâm): Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD; Chuyển dịch VDS thành một Công ty Công nghệ; Xin cấp phép chính thức Mobile Money và Cấp phép dịch vụ Chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử; Triển khai Ví 3 cho các thị trường; Xây dựng VDS hạnh phúc 2.0.

2024, VDS hướng đến một tương lai phát triển bùng nổ, phổ cập dịch vụ Viettel Money đến mọi người dân Việt Nam và xây dựng hệ sinh thái tài chính số Viettel số 1 Việt Nam, góp phần quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn và làm nền tảng phát triển kinh tế số của đất nước.

TGĐ VDS Lê Văn Đại: Giấc mơ của VDS là “Không giới hạn”

  • 4662

[VPMN] “Bắt trend” thị trường để phát triển kinh doanh và kết nối đối tác

  • 4818

Lần đầu tiên, thanh niên Viettel tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ

  • 1
  • 2598

Hành trình thiện nguyện của Viettel Money tới 2 điểm trường tại Lào Cai

  • 2559
CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua