Observation - Theo dõi hiệu năng của ứng dụng với giải pháp New Relic APM

  • 2
  • 1
  • 3853

New Relic APM (Application Performance Monitoring) là một giải pháp doanh nghiệp, được cung cấp bởi New Relic hiện đang là một trong những giải pháp theo dõi hiệu năng ứng dụng hàng đầu thế giới và hiện tại đã được triển khai thực tế ở VDS